Τεχνική Στήριξη Σχολικών Μονάδων ΠΣΔ

H υπηρεσία της Τεχνικής Στήριξης  έχει σκοπό:

  • την υποστήριξη του πληροφοριακού εξοπλισμού των Σχολικών και Διοικητικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας.
  • την εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στην καθημερινή διαχείριση και λειτουργία του εξοπλισμού ΤΠΕ
  • την ανάπτυξη δράσεων για την υιοθέτηση ολοκληρωμένων λύσεων βασισμένων σε ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό για την:
    • αντιμετώπιση προβλημάτων εξοπλισμού ΤΠΕ των Εκπαιδευτικών και Διοικητικών μονάδων (δηλαδή των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής & Εφαρμογών Η/Υ – Σ.Ε.Π.ΕΗ.Υ. και του λοιπού υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού)
    • υιοθέτηση προς χρήση τεχνολογιών ή ρυθμίσεων που καθιστούν τον εξοπλισμό περισσότερο εύκολο στη χρήση και διαχείριση αλλά και πιο αποδοτικό στην παιδαγωγική αξιοποίηση.

Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών εδώ.

Read more

Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος “Πληροφορική” Γυμνασίων (2023-2024)

Διδακτέα ύλη, διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων των Ημερήσιων Γυμνασίων και Εκκλησιαστικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2023-2024. Οι οδηγίες εδώ.

Διδακτέα ύλη, διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πληροφορική» των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων των Εσπερινών, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, για το σχολικό έτος 2023-2024. Οι οδηγείς εδώ.

Read more

Οδηγίες Διδασκαλίας του Μαθήματος “Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ” της Β’ τάξης ΓΕΛ (2023-2024)

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β’ τάξης του Γενικού Ημερησίου, Μουσικού, Καλλιτεχνικού και Εκκλησιαστικού Λυκείου για το σχoλικό έτος έτος 2023-2024.

Οι οδηγίες εδώ.

Read more

Ιστοχώρος Συμβούλων Εκπαίδευσης Πληροφορικής

Μια χρήσιμη ιστοσελίδα από τους συμβούλους Πληροφορικής. Στις ιστοσελίδες του θα βρείτε την νομοθεσία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και υλικό υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων στα πλαίσια της Παιδαγωγικής Ευθύνης τους.

https://sym86plir.sites.sch.gr/

Read more

Οδηγίες Διδασκαλίας του Μαθήματος “Εφαρμογές Πληροφορικής” της Α’ τάξης ΓΕΛ (2023-2024)

Οι οδηγίες περιέχουν:

  • Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  • Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α’ τάξης του Μουσικού Γενικού Λυκείου.

Οι οδηγίες εδώ.

Read more